Aktuellt

Inyett Insights

De 4 mest aktiva bluffbolagen Q2-2020*

*Baserat på data från Inyett

Listan över de mest aktiva bluffbolagen för Q2 är här! Mest aktiv bland aktörerna är Nordiska Bevakningsgruppen/Arvato Finance som behåller förstaplatsen från Q1 och som tillkom Svensk Handel Varningslistan så sent som December 2019.

Läs mer
Checklista mot oseriösa aktörer

Kontrollera kunder och leverantörer mot Ekobrottsmyndighetens checklista! Signalerna för att uppmärksamma en oseriös aktör med uppsåtet att begå brott är många, men ofta svåra att upptäcka manuellt och på egen hand! Aktiebolaget är den företagsform som är mest gynnsam att använda som brottsverktyg,

Läs mer
De 5 mest varnade bolagen Q1-2020*

*Baserat på data från Inyett tillsammans med Svensk Handel Varningslistan

Det första kvartalet visar på en betydande ökning av aktivitet från varnade bolag i jämförelse med samma period under föregående år. Nästan 1 miljon kronor har stoppats till listans mest aktiva aktörer, vilket är en

Läs mer
Ökad risk för bedrägerier mot företag i spåren av Covid-19

Här är bluffmetoderna du ska se upp för! Vi lever i en tid då rutinerna på ekonomiavdelningen sätts på prov på allvar. Manuella, informella processer utmanas när avståndet mellan kollegor förändras och blir större. Spontana kontrollfrågor som annars är enkla att ställa, blir plötsligt svåra att få

Läs mer
Företag som brottsverktyg

Det pratas mycket om ”Företag som brottsverktyg” just nu. Redan för många år sedan började vi på Inyett, tillsammans med bland annat Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket, att uppmärksamma just denna företeelse för att begå ekonomiska brott. Signalerna för att uppmärksamma ett företag som sysslar

Läs mer
Problem kring bedrägeri, penningtvätt och korruption i Norge.

NorSIS, Norsk senter for informasjonssikring anser att direktørssvindel, mer känt som VD-bedrägeri i Sverige, är ett av de största hoten mot norska företag idag1. Så många som 7 av 10 offentliga verksamheter uppger att de någon gång tagit emot en traditionell bluffaktura2, och 1 av 3 privata

Läs mer
7 tips för att minska externa bedrägerier

Ett ibland lyckosamt bedrägeri kombinerar den traditionella bluffakturan med den senare vågen av så kallade VD-bedrägeri. Bedragaren kapar chefens e-postadress för att sedan bifoga en faktura för betalning till företagets egna ekonomiavdelning.

Läs mer