Norskt näringsliv vittnar om problem kring bedrägeri, penningtvätt och korruption.

NorSIS, Norsk senter for informasjonssikring anser att direktørssvindel, mer känt som VD-bedrägeri i Sverige, är ett av de största hoten mot norska företag idag1. Så många som 7 av 10 offentliga verksamheter uppger att de någon gång tagit emot en traditionell bluffaktura2, och 1 av 3 privata verksamheter menar att de någon gång drabbats av eller hindrat ett internt bedrägeri.

Trots detta visar de flesta undersökningar på att norska verksamheter är mer oroade över sin egen kärnverksamhet, än att säkra sina processer mot bedrägerier. På en hektisk dag är det inte svårt att förstå, antalet företagskonkurser ökade med nästan 10% från 2017 till 2018.

Norge finns på en sjunde plats, bakom Danmark, Sverige och Finland på Transparency Internationals välkända rapport om korruption, Corruption Perceptions Index 20183.

Men att tillhöra toppen innebär inte att vara fri från korruption. Bara en av de sju länderna i toppen, Sverige, får en hög poäng fördelad mellan 11 kategorier när det kommer till effektivitet kring penningtvätt. (Ett resultat vi vet kan ifrågasättas efter nyligen upptäckta fall av penningtvätt även här).

I de skandinaviska länderna återfinns också många stora internationella företag som exporterar stora volymer av varor och tjänster, vilket också ökar problematik kring mutor som inte identifieras, undersöks eller straffas.

Både offentliga som privata verksamheter i Norge vittnar om problematiken kring externa risker såsom bedrägerier, penningtvätt och korruption, men också om risken för felbetalningar kopplade till bristande processer och mänskliga fel i en vardag som tvingas gå snabbare och blir mer digitaliserad.

I Sverige har så gott som alla kommuner, tillsammans med kommunala bolag, landsting och myndigheter enats bakom en tjänst för automatiserad kontroll av leverantörsbetalningar för att undvika externa risker, misstag och manuella fel.

Nu kommer tjänsten till Norge.

Läs mer på inyett.no.

http://norsis.no/upload/trusler%20og%20trender%202018-19%20web.pdf
NHO, Näringslivets organisation i Norge, 2015.
https://www.transparency.org/news/feature/trouble_at_the_top_why_high_scoring_countries_arent_corruption_free

Trophy

Uppmärksamma onödiga risker och oavsiktliga misstag

Upptäck Inyett Detect