Företag som brottsverktyg

Det pratas mycket om ”Företag som brottsverktyg” just nu. Redan för många år sedan började vi på Inyett, tillsammans med bland annat Ekobrottsmyndigheten och Skatteverket, att uppmärksamma just denna företeelse för att begå ekonomiska brott. Signalerna för att uppmärksamma ett företag som sysslar med oegentligheter är många, men svåra att upptäcka! Här är några av dem, utöver de redan självklara.

Titta efter detta!
(Eller ännu enklare, låt oss göra det åt dig)Identiska årsredovisningar (copy/paste) 

Att lämna in en kopia av förra årets årsredovisning, på detalj identisk mot föregående år till Bolagsverket, är fullt möjligt att göra. Detta i sin tur, öppnar upp för många möjligheter att begå bedrägerier och ekonomiska brott (t.ex. att få en missvisande kreditvärdighet man egentligen inte har rätt till.)

Personal

Det uppges finnas personal i företaget, men inga löner redovisas i nyckeltalen. En vanlig företeelse för att genomföra t.ex. bidragsbrott och få tillgång till ersättningar när företaget senare sätts i konkurs.

Nyckeltalen

Låga personalkostnader, men höga övriga kostnader är en märklig kombination för många bolag som levererar tjänster, bland annat inom branscher som städ. En signal väl värd att undersöka närmare.

Personerna bakom

Hur ägarstrukturen ser ut, och vilka som är företrädare för företaget är av stor vikt för att undvika risker, bland annat när det kommer till penningtvätt och bedrägerier. Hur många företag är företrädarna aktiva i? Vilka är dem och har de många konkurser bakom sig? Är revisorn ökänd sedan tidigare?

Motstridiga uppgifter i årsredovisning

Det finns flera exempel på att uppgifter i årsredovisningen kan tala emot sig själva. ”Vi har ingen personal” kan exempelvis föregås av uppgiften att företagets medelantal av anställda är 3 personer. En enkel signal för att något inte står rätt till.

Utebliven moms

När du har intäkter måste du redovisa moms, vilket oftast sker i efterföljande månad. (Beroende på omsättning kan du redovisa en gång per år, eller en gång per kvartal).

Ett bolag kan visa på en hög omsättning i nyckeltalen, men inte redovisa någon moms till Skatteverket. Det är såklart inte möjligt att omsätta miljontals kronor, men aldrig sätta in något på skattekontot.

Ingen preliminärskatt

Preliminärskatt ska betalas löpande, och beräknas antingen på föregående år, eller vad företaget själv tror att vinsten kommer att bli under året. Hur kan man ha låg preliminärskatt, om man redovisar en stor vinst?

Omsättningsökning

Från låg till jättehög omsättning, på kort tid är en signal som kan tyda på att något är märkligt och utöver det vanliga. Att gå från 5 till 400 miljoner i omsättning på ett år, görs sällan utan att det uppmärksammas. Gör en extra koll!

Kort räkenskapsår 

Genom att starta ett företag, exempelvis i oktober, och lämna in en årsredovisning med ett väldigt kort räkenskapsår, men med hög omsättning redan från början, kan visa på att något inte står rätt till. Väl värt att slå ett extra öga på med andra ord.

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor