Kreditupplysningstillstånd till fintech-bolaget Inyett

Allt större krav ställs på finansiella institutioner och privata aktörer när det kommer till att inhämta, hantera och erbjuda affärs- och företagsinformation. Samtidigt ökar näringslivets behov av tillgänglig, korrekt och unik data för att kunna fatta framtidens affärskritiska beslut.
Inyett, som automatiserar kontrollen av betalningar och leverantörer följer utvecklingen genom att som tjugonde bolag i Sverige, tilldelas ett kreditupplysningstillstånd.

– "Med ett kreditupplysningstillstånd tar vi ansvar mot våra kunder i arbetet att vara en trygg, säker och långsiktig leverantör av information", säger Catherine Borgkvist, Head of Administration & Quality på Inyett. Med hjälp av tillståndet framtidssäkrar vi vårt erbjudande och vår leverans mot kund, och upprätthåller våra höga krav på att vara GDPR-compliant.

– "Vi tillhör nu 1 av 20 bolag i Sverige med ett förtroende från Datainspektionen att tillhandahålla affärskritisk information till våra kunder och frågeställare. Det är häftigt."

– "Tillståndet ger oss möjligheten att bygga nya modeller inom vår tjänst Inyett Detect, vilket i förlängningen innebär fler och mer träffsäkra sätt för våra kunder att uppmärksamma oegentligheter och risken för att utsättas för ekonomiska brott", avslutar Catherine Borgkvist.

Kort om Kreditupplysningstillstånd
För att få bedriva kreditupplysningsverksamhet krävs tillstånd från Datainspektionen. Tillståndet utfärdas utifrån en bedömning av verksamhetens art och omfattning, tillsammans med ett omdöme om att verksamheten bedrivs på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt. Tillståndet ger bland annat rätten att samla in uppgifter om ett företags ekonomiska förhållanden i syfte att bidra till en effektiv kreditupplysning.

Om Inyett
Inyett förändrar sättet för ekonomer att arbeta på när det kommer till ekonomisk säkerhet och intern kontroll. Genom en smart tjänst automatiserar Inyett kontrollen av betalningar och leverantörer och varnar för fel, risker, misstag och bedrägerier i organisationers utbetalningar.

Inyett skapar säkra affärer och bidrar till ett tryggare näringsliv och samhälle, bland annat genom att uppmärksamma dig på felaktiga betalningar, dubbelbetalningar, bluffakturor, avvikande betalmönster, interna och externa bedrägerier och leverantörer som inte uppfyller era unika krav.

Trophy

Uppmärksamma onödiga risker och oavsiktliga misstag

Upptäck Inyett Detect