7 tips för att minska externa bedrägerier

Ett ibland lyckosamt bedrägeri kombinerar den traditionella bluffakturan med den senare vågen av så kallade VD-bedrägeri. Bedragaren kapar chefens e-postadress för att sedan bifoga en faktura för betalning till företagets egna ekonomiavdelning.
I metoden använder man oftast beloppet 9 700 euro, en summa som är precis under den gräns på 100 000 kronor som många företag har för utbetalningar som granskas mer ingående. Bluffmetoden är ett bedrägeri som är svårt att ifrågasätta för anställda, då det verkar som om man får en faktura direkt från VDn.

Sverige är det land i Skandinavien där flest ärenden har anmälts, men en ökning sker även runt om i Europa och vd-bedrägerier ökar i väldigt många länder. Enligt en kartläggning så fullbordas ca 20% av bedrägerierna.

Bedragare är aktiva året runt, men mest intensiva är de under sommaren. Många företag råkar ut för bluffakturor i form av massutskick som liknar påminnelser och uppdateringar av företagsinformation, men kombinationen av en bluffaktura som dessutom kommer från VDn, är en mer raffinerad metod. Det kräver att många bolag omedelbart behöver se över sina betalningsrutiner innan semestern.


Vi tipsar om att införa följande rutiner:

1. Informera långt ut i organisationen att INTE tacka ja till några erbjudande via telefon utan att först kontrollera företagen.

2. Kontrollera nya leverantörer innan de läggs upp i leverantörsregister.

3. Bestrid alltid bluffakturor. (Statistik visar att 80% av alla bestridande leder till att bluffbolagen lägger ner ärendet.)

4. Lägg upp registrerade bluffbolag i ert ekonomisystem och spärra dem. Ett bra sätt att arbeta proaktivt.

5. Lista samtliga medarbetare med inköpsrättigheter och kommunicera tydliga rutiner och riktlinjer till vikarierande personal.

6. Säkerställ attestrutiner.

7. Ha kontrollaktiviteter och tjänster för att uppmärksamma felaktiga betalningar.


Ett traditionellt vd-bedrägeri innebär att bedragare utger sig för att vara företagets VD. Den vanligaste formen av kontakt sker när den falska vd:n skickar ett mejl, som ser ut som att avsändaren är VDn, till en annan person på företaget och ber denne göra en överföring på en stor summa pengar till ett konto. Summorna nämns oftast i euro, engelska pund eller amerikanska dollar och ofta är bedragaren medveten om att VDn är bortrest och svår att nå.

Med Inyett får du och din organisation rätt förutsättningar för att genomföra säkra affärer. Vi finns för att främja ett tryggt och säkert affärsklimat, med automatiserade tjänster som skapar kontroll, trygghet, effektivitet och lönsamhet för dig. Ner till varje enskild transaktion.

Trophy

Uppmärksamma onödiga risker och oavsiktliga misstag

Upptäck Inyett Detect