En ofrivillig företagare som leverantör

Företagandet ökar i Sverige. Idag finns mer än 1,1 miljon registrerade företag, vilket är en ökning med nästan 21% på 10 år. Ungefär 68%, eller 750.000 om man så vill, är företag med bara en person i.

Att starta ett eget företag uppmuntras av näringsliv och reglerande myndigheter, som tagit fram snabbare och enklare tillvägagångssätt för att registrera företag i syfte öka Sveriges tillväxt. Den bolagsform som ökar mest är aktiebolaget.

Av 2000 tillfrågade företagare förlikar sig 8,4% med att vara en så kallad ”ofrivillig företagare”. Många i yrkesverksam ålder anser sig helt enkelt mer eller mindre tvungen att bedriva egen näringsverksamhet för att ha sysselsättning eller arbeta med just det man vill.

Att antalet företag ökar innebär också att risken för ekonomisk brottslighet inom ramen för att bedriva näringsverksamhet ökar. En särskilt tydlig trend är ökade brott förknippade med oaktsamhet, okunskap och slarv, främst på grund av bristande kunskap eller ointresse av att driva ett företag på egen hand.

Insikter visar på att branscher såsom jordbruk, frisör, media och åkare är särskilt utsatta för det ofrivilliga företagandet, och därför också mer representerade i statistiken när det kommer till okunskapsbrott och andra risker kopplade till det ansvar som finns med att bedriva näringsverksamhet.

Som verksamhet är det viktigt att ha kontroll på de affärsrelationer och leverantörer du gör affärer med för att undvika direkta ekonomiska risker, men också oegentligheter som kan påverka verksamhetens varumärke. Affärsrelationer med leverantörer i särskilda branscher kan helt enkelt innebära en högre risk än andra, och kan kräva en strängare eller mer noggrann bevakning än dina andra leverantörer.

Ett direkt exempel skulle kunna vara betalningar till gig-arbetande chaufförer. Här görs betalningar ofta direkt till ett angivet bankkonto, som är problematiskt att följa på grund av sekretess. Enkelt och smidigt för leverantören, men en risk som du gärna vill undvika för att kunna följa din transaktion hela vägen till rätt mottagare. Är leverantören du faktiskt betalar inte Godkänd för F-skatt riskerar du att betala arbetsgivaravgifter till Skatteverket, och det är inte tillräckligt att uppge vad som sagts tidigare.

Säkra betalningar där ute!

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor