Digital brottslighet och IT-attacker är ett ständigt hot mot ekonomiavdelningen

Digital brottslighet är här för att stanna - hur undviker vi de största hoten?

Dagligen kan man läsa om dataintrång, digital brottslighet, cyberbrott och ransomware-attacker. Vi har sett allt från en IT-attack mot COOP, men även attacker mot offentlig verksamhet som senast 2021 Kalix Kommun. Kostnaden blev oerhörd stor. Hur kan svenska företag skydda sig och hur ser dagsläget ut idag?

De brottstyper som har ökat i jämförelse med tidigare år är bedrägerier utförda av kunder, brott mot antitrustlagstiftningen, cyberbrott, redovisningsbrott, mutor och korruption, penningtvätt och immaterialrättsstölder. Enligt PWC och deras senaste rapport om ekonomisk brottslighet.

Ett svenskt företag i genomsnitt
Ett svenskt företag i genomsnitt har ungefär 42 betalningar om året som avviker från sitt normala betalmönster, alltså från vad man normalt brukar betala. Det behöver inte vara något konstig med det - men kan också innebära att fakturan scannats in felaktigt, eller att summan lagts in felaktigt manuellt.

Varje dag stoppar Inyett en faktura som håller på att betalas till bluffbolag som finns registrerade på Svensk Handels Varningslistan. 

Allvarliga risker, bortom att skydda bolaget pengar
När det kommer till att säkerställa att rätt kontrollmekanismer finns på plats, handlar det inte bara om att skydda bolagets pengar. Även varumärken står på spel, personal kan pekas ut och kollegors lämplighet ifrågasättas. Dessutom finns stora effektivitetsvinster att hämta, bland annat genom att uppmärksamma handel utanför avtal, eller små fakturor som är dyra att administrera.

Framtiden..
På Inyett ser vi att antalet traditionella bluffakturor minskar, tyvärr till fördel för andra typer av bedrägerier. VD-bedrägerier, där någon utger sig för att vara bolagets VD via mail för att sedan kräva en brådskande utbetalning ökar explosionsartat. Dessutom ställer manuella fel till stora problem i en tid då tempot skruvas upp.

Framtiden handlar om smarta, digitala tjänster som skapar trygghet och kontroll för ekonomiavdelningen. Inyett finns för ett tryggare och säkrare affärsklimat för Sveriges alla företag och organisationer.

webinar-share-image-Mar-18-2022-06-50-10-40-AMDigital brottslighet - ett ökande hot mot ekonomiavdelningen. 

Fredagen 8:e april 09:00-09:45 | Online | 

Är cyberbrott företagens ansvar? Vi har bjudit in Jan Olsson, 30 år som polis och driver just nu Swedish Nationellt IT-brotts Centrum / (NOA)CyberCrime Center (SC3). Han tar bland annat upp...

  • Case från svenska kommuner och företag.
  • Lägesbilden just nu, 2022. 
  • Vad är det som gör brotten möjliga att genomföra?
  • Digital brottslighet är här för att stanna - hur undviker vi de största hoten?
Klicka på bilden till höger för att anmäla dig till vårt kommande webinar.

Om du inte har möjlighet att medverka LIVE, så anmäl dig för att få tillgång till allt material i efterhand.

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor