Ny koppling skapar mer träffsäker leverantörstrohet

Fintech-bolaget Inyett som kontrollerar leverantörsbetalningar, och Visma Commerce med produkten Visma TendSign, Sveriges ledande molntjänst för digitaliserad upphandling, inleder ett samarbete där de lanserar en koppling för en mer träffsäker hantering av leverantörstrohet.

Leverantörstrohet på transaktionsnivå
Möjligheten att titta på leverantörstrohet och avtal utifrån de faktiska betalningar som genomförs, istället för att utgå från inkommande fakturor, ger ett bra arbetssätt för att identifiera risker och möjligheter. Genom att analysera varje enskild transaktion, kan inköpare och upphandlare få mer information kopplat till leverantörens status tillsammans med det avtal som finns, eller helt saknas i affärsrelationen.

Ett vanligt förekommande exempel är uppföljning av avtalsleverantörer under avtalsperioden, och hur leverantörens status kan komma att förändras under avtalstiden. Dessutom kan så kallade lösa leverantörer, som är nära eller förbi upphandlingsgränsen uppmärksammas, eller leverantörer helt utan avtal som används i större utsträckning än befintliga avtalsleverantörer i samma bransch.

Malin Jeansson på Inyett berättar,

– "Att koppla sin avtalsdatabas från Visma TendSign till Inyett gör att våra användare på ett enkelt sätt kan jobba med sina inköp inom och utanför avtal. Att på ett enkelt sätt visualisera nyckeltalen gör det enklare att förstå var förbättringsområden finns."

Stefan Norr på Visma Commerce fortsätter,

– "Att koppla Visma TendSign till Inyett är ett väldigt bra sätt att öka träffsäkerheten för att nå högsta tänkbara avtalstrohet. Minska administration av avtalslösa inköp och följ verksamhetens inköpsmönster från branschnivå hela vägen ner till genomförd transaktion."

Mer information om kopplingen finns på
https://event.inyett.se/sv/avtalsdatabaskoppling

Om Visma TendSign
Visma Tendsign är Sveriges ledande molntjänst för digitaliserad upphandling och ett helt avgörande arbetsverktyg för hundratals statliga myndigheter, kommuner, landsting och flertalet privata bolag. Med TendSign kan upphandlare effektivisera sin arbetsprocess, och jobba helt digitalt med upphandling i strukturerade dokument som enkelt delas med kollegor.
Verktyget ger möjlighet att samköra och dokumentera alla aktiviteter med full spårbarhet. Det är dessutom enkelt att skapa elektroniska förfrågningar, låta leverantören ställa frågor eller lämna sin offert digitalt.

Om Inyett
​​Inyett skapar ett tryggt och säkert affärsklimat genom att automatisera kontrollen av betalningar och leverantörer. Vi hjälper organisationer att undvika onödiga risker, oavsiktliga misstag och otrevliga bedrägeriförsök när betalningar genomförs till banken. Inyett grundades 2009, och hjälper idag 240 kommuner och hundratals privata företag I Sverige och Norge.

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor