Nästa generation digitala tjänster mot korruption och bedrägeri

Fintech-bolaget Inyett, som automatiserar kontrollen av betalningar, och Advokatfirman Erling Grimstad, rådgivare inom att förebygga ekonomisk brottslighet, anti-penningtvätt och anti-korruption, inleder ett strategiskt samarbete med syfte att tillsammans skapa ett tryggt och säkert affärsklimat i Norden.

Fem procent av den årliga vinsten i en verksamhet förloras till ekonomisk brottslighet och bedrägeri. Det innebär en medianförlust på cirka 1.2 miljoner SEK på global nivå, eller 218.000 SEK för ett vanligt svenskt företag. Ett stort problem för näringsliv och samhälle.

Oskar Fyrgård, ansvarig för Inyett i Norge berättar,

– "Inyett har sedan inträdet i Norge etablerat en nära kontakt med Erling Grimstad, som är en av Nordens mest erfarna rådgivare inom området att förebygga ekonomisk brottslighet. Med Grimstads erfarenheter kan vi erbjuda norska verksamheter en kraftfull digital lösning för att skydda sig mot bedrägerier, korruption och ekobrott. En lösning som passar både små och stora verksamheter, kommuner och offentlig sektor."

Erling Grimstad fortsätter,

– "Vi arbetar kontinuerligt med tekniska lösningar som syftar till att förebygga ekonomisk brottslighet. Det handlar bland annat om att utveckla bra kompetenslösningar, men också om system som kan hitta misstänksamma mönster när det kommer till transaktioner och betalningar."

– "Inyett är en unik produkt som passar väldigt bra in i vårt tillvägagångssätt att använda ny teknologi som verktyg för att bekämpa bedrägerier och korruption. Med hjälp av Inyett kan vi genomföra träffsäkra analyser som hittar misstänksamma betalningar, transaktioner och handlingar. Tjänsten kan också användas för att bekräfta eventuella misstag eller allvarliga fel."

– "Att ekonomiska brott uppmärksammans är det absolut viktigaste. Med automatiserade verktyg såsom Inyett, tillsammans med rätt processer och rutiner, kan brott och risker uppmärksammas när de pågår, långt före anställda, ägare eller omvärld manuellt kan uppmärksamma dem."

– "Inyett är en billig försäkring mot de pengar som försvinner på grund av ekonomisk brottslighet", avslutar Grimstad. 


Erling Grimstad (t.v.) & Oskar Fyrgård (t.h.)

Om Inyett
Inyett förändrar sättet att arbeta på när det kommer till ekonomisk säkerhet och intern kontroll. Genom en smart tjänst automatiserar Inyett kontrollen av betalningar och leverantörer och varnar för fel, risker, misstag och bedrägerier i organisationers utbetalningar.

Inyett skapar säkra affärer och bidrar till ett tryggare näringsliv och samhälle, bland annat genom att uppmärksamma företag på felaktiga betalningar, dubbelbetalningar, bluffakturor, avvikande betalmönster, interna och externa bedrägerier och leverantörer som inte uppfyller bolagets unika krav.

Om Erling Grimstad
Vi arbetar varje dag med att hjälpa näringsliv, kommuner, organisationer och offentlig sekto med att skydda sig mott misstag och allvarliga brott i och utanför Norden. Med 30 års erfarenhet från områden inom korruption, bedrägeri och andra allvarliga regelbrott vet vi hur handlingar sker, varför de sker och hurde kan förebyggas och avslöjas. Genom granskning kan vi ofta avslöja misstänksamma förhållanden. Men ofta är det försent. Det viktigaste är att förhindra sådanan händelser, och skydda anställda, ägare, kunder och samarbetspartners.

Källa: MyNewsDesk

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor