Checklista mot oseriösa aktörer

Kontrollera kunder och leverantörer mot Ekobrottsmyndighetens checklista! Signalerna för att uppmärksamma en oseriös aktör med uppsåtet att begå brott är många, men ofta svåra att upptäcka manuellt och på egen hand! Aktiebolaget är den företagsform som är mest gynnsam att använda som brottsverktyg, och som regel är det sällan de formella företrädarna i bolagets styrelse som är de verkliga gärningsmännen. Istället används målvakter, fiktiva personer och alias för att distansera sig från illegala affärer och fusk med skatter, avgifter, arbetsmiljö, kvalitet och tillstånd.

Ekobrottsmyndigheten har tagit fram en bra checklista på varningssignaler som du bör hålla utkik efter när du som inköpare eller upphandlare ska kvalificera en ny aktör. Här nedanför kan du göra din egna check av leverantör eller kund utifrån den checklistan!

Så läser du du listan

  • Har du kryssat i fetmarkerade varningssignaler? Dessa innebär en extra hög risk för ekonomisk brottslighet. Gör en extra fördjupad kontroll. Sannolikt bör du avstå från affären.
  • Har du kryssat i flera varningssignaler? Ju fler varningssignaler desto större risk för oseriösa/kriminella aktörer. Gör en fördjupad kontroll och utifrån den får du ta ställning till om du ska genomföra affären eller avstå.
  • Har du kryssat i enstaka eller ingen varningssignal? Enstaka avvikelser behöver inte tyda på brottslighet. Du kan genomföra affären.

 

Företaget

Nystartat företag

 Finns flera företag med liknande namn?
 Telefonnummer saknas
 Negativ status ex konkurs
 Finns på varningslistor ex svensk handel eller varningsinfo.se

Juridik

Förekommer i juridiska sammanhang, ex dömd i domstol
Inblandade i rättsliga ekonomiska tvister

Adressen

 Postadress saknas
 Bolaget har en adress som inte stämmer
 Boxadress eller c/o adress
 Verksamhetslokal saknas
 ”Ökänd” adress, adressen har tidigare figurerat i ”oseriösa” sammanhang

Bolagsverkets ärendeförteckning

 Flera styrelsebyten på kort tid
 Aktuellt inneliggande ärende hos Bolagsverket t.ex. pågående styrelsebyte
 Årsredovisning ej inlämnad/inlämnad försent
 Revisorn eller funktionärer utträtt på egen begäran
 Revisorns uppdrag upphört i förtid

Ekonomi

 Kreditvärdigheten sjunkit drastiskt på kort tid
 Ojämn kreditvärdighet över tid
 Betalningsanmärkningar
 Skulder hos kronofogden
 Underskott på skattekontot
 Skulder och betalningsanmärkningar
 Revisionsberättelsen inte tillstyrkt
 Godkännande för F-skatt saknas
 Hög omsättningsförändring på kort tid
 Låga arbetsgivaravgifter trots personalintensiv verksamhet
 Hög omsättning trots få anställda
 Stor vagnpark men inga eller få anställda

Styrelsen

 Många styrelseförändringar under kort tid
 Återkallade styrelseförändringar
 Ej komplett styrelse
 Styrelsen inblandade i många konkurser
 Väldigt ung eller väldigt gammal styrelseledamot
 Bolaget saknar revisor
 Förekommer utländska styrelsemedlemmar
 Finns ”särskild delgivningsbar person” i styrelsen
 Firmatecknare med generalfullmakt

Företrädarna

 Svårt att komma i kontakt med företrädarna
 Avvikande folkbokföring ex har ej egen bostad i kommunen
 Särskild postadress till en anstalt (KVA) eller till en ökänd boxadress
 Väldigt många folkbokförda på personens hushåll (adressen)
 Många styrelseuppdrag under kort tid (3–6 mån)
 Inblandad i många företagskonkurser
 Sitter i väldigt många bolag
 Låg eller ingen inkomst
 Betalningsanmärkningar
 Skuld hos Kronofogden
 Väldigt många bilar registrerade på sig i förhållande till inkomst
 Personlig konkurs
 Näringsförbud
 Dömd i domstol
 Finns i belastningsregistret
 Kreditvärdigheten sjunkit drastiskt på kort tid
 ”Oerfaren” företrädare - ålder, nyinflyttad etc.
 ”Ökänd” sedan tidigare

Trophy

Uppmärksamma onödiga risker och oavsiktliga misstag

Upptäck Inyett Detect