Så hanterar du risk i verksamhetens viktigaste processer, med PwC

Den 29 oktober 2021 hade vi besök av Gey Widengren från PwC som pratade om att identifiera och kartlägga risk inom verksamheten och att affärsprocesserna är grunden för ett effektivt arbetssätt med styrning och intern kontroll. Baserat på detta kan man etablera en lämplig mognadsgrad , som bygger på företagets ambitionsnivå och krav från verksamhet och omvärlden.

Här fungerar inte "One size suits all". Exempelvis är IT och bokslut två av verksamhetens mest väsentliga affärsprocesser, men hur vet du om som företagare om de är tillfredsställande kontrollerad? Inte för mycket, inte för lite. Hur ska du tänka?

Kort om det som tas upp i webinaret..

  • Varför är det viktigt att prata risk? 
  • 'Best practice' och hur du börjar.
  • Vad ska man fokusera på?
  • Några case från verkligheten!

 

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor