Vad innebär EU’s sanktioner för svenska verksamheter?

Hur bör du agera?

Rysslands attack mot Ukraina har stor påverkan på alla världens marknader, men framförallt i Europa och för de företag som bedriver sin verksamhet här. Den 25 februari fastställdes det hårdaste sanktionspaket som EU någonsin beslutat, riktade mot finans-, energi- och transportsektorn, men också mot personer med stark koppling till Rysslands säkerhetsråd, duman ledamöter, oligarker och andra personer med nära koppling till Ryssland och Belarus. Dessutom föreslås nya kriterier för listning av personer.

Att känna sig trygg i att inte nyttja leverantörer, eller ha kunder med koppling till de sanktioner som råder, är en stor utmaning. För verksamheter som lyder under Finansinspektionens tillsyn, kan konsekvenser att bryta mot sanktioner bli stora, såväl ekonomiskt som kommersiellt, och innebära både böter och brottsanklagelser. Men även för andra verksamheter, finns nu starka skäl till att inte förknippas med relationer som leder till ryska sanktionerade personer och företag.

Många företag med en verksamheter som normalt inte är förknippad med risk när det kommer till sanktioner, finner sig nu osäkra och frågande till hur man bör agera på bästa sätt. Vad är det egentligen som behöver kontrolleras? Leverantörer och kunder? Associerade företag i en koncern? Associerade personer bakom bolaget? Hur ofta? Och inte minst.. Vad gör man med svaret man får? Hur agerar man på det?

En kontroll mot EUs rådande sanktionslista av Inyett.

Inyett har lanserat tjänsten "Sanktionskontroll" som möjliggör kontroll mot EUs rådande sanktionslista. Kontrollen görs på leverantörer och till leverantören associerade personer i egenskap av styrelseledamot och/eller ägare. Innehållet

 i registret jämförs mot innehållet i EUs sanktionslista med hjälp av en

levregister-sanktion

 algoritm och träff anges enligt en skala upp till 100, där 100 är en identisk träff på namn. Registret behöver endast innehålla en kolumn med de org.nr som skall kontrolleras för att få ut ett resultat.

Läs mer om vår Sanktionskontroll här eller genom att klicka på bilden till höger

Se vårt Inyett Webinar - där vi tar upp allt inom sanktioner, sanktionsbrott och hur din verksamhet får kontroll. 

I vårt webinar med Martin Nordh tar vi upp allt du behöver veta om sanktionsbrott. Ett stort hot mot företag och organisationer, som påverkar miljontals av människor. Både globalt och nationellt. Varför behöver svenska verksamheter bry sig om sanktioner? 

  • Nuläget 2022, hur ser sanktionerna ut idag? 
  • Hur kan man få kontroll och vad innebär ett sanktionsbrott?
  • Anledningar till varför det berör alla svenska verksamheter.

Se webinaret direkt här. 

 

 

 

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor