Artificiell Intelligens ska lösa framtidens bedrägerier mot företag

Fintech-bolaget Inyett använder AI från AI-bolaget Oxide för att identifiera framtidens bedrägliga bolag. Fem procent av ett företags årliga vinst uppskattas förloras till ekonomisk brottslighet och bedrägeri. Nu ska AI användas för att identifiera mönster som vi människor själva inte har möjlighet att se.

Under 2019 har Inyett analyserat över 50 miljoner transaktioner som svenska företag genomfört till leverantörer i sin P2P-process. Tillsammans med Oxides AI-motor Polychaos är ambitionen att för första gången någonsin skapa prediktiva mönster som bland annat kan synliggöra bedrägliga beteende redan innan de har begåtts, och därmed hjälpa företag att ta rätt kritiska och etiska affärsbeslut.

Projektet leds av Inyett’s tech-squad med erfarenheter inom utveckling, samt AI-experter från Oxide, som har lång erfarenhet av tillämpad AI från globala företag som eBay, Vodafone, Starbucks och Panasonic. Projektet startades i slutet av sommaren och kommer pågå till och med 2020.

Johan Henckel, CTO på Inyett berättar,

– "AI kan se kopplingar som en människa inte kan se, eftersom det inte finns några mänskligt förutbestämda algoritmer, modeller och insikter". Med hjälp av Polychaos AI engine kommer vi upptäcka kopplingar och samband mellan företag och transaktioner som kommer förutsäga hur företag kommer att utvecklas i förhållande till sin marknad."

Axel Stålhand på Oxide avslutar:

– "Inyett är ett spännande distruptivt bolag i en bransch som befinner sig i stor förändring. Vi följer direktiven som sker i Europa med Open Banking och PSD2, där vi ser att vår kompetens inom AI tillsammans med Inyetts unika tjänst skapar möjlighet att utveckla framtida lösningar för att identifiera bedrägliga mönster"

Projektet pågår under hösten och förväntas ge resultat under 2020.

Om Inyett
Inyett förändrar sättet för företag att arbeta på när det kommer till ekonomisk säkerhet och intern kontroll. Genom en smart tjänst automatiserar Inyett kontrollen av betalningar och leverantörer och varnar för fel, risker, misstag och bedrägerier i organisationers utbetalningar.

Inyett skapar säkra affärer och bidrar till ett tryggare näringsliv och samhälle, bland annat genom att uppmärksamma dig på felaktiga betalningar, dubbelbetalningar, bluffakturor, avvikande betalmönster, interna och externa bedrägerier och leverantörer som inte uppfyller era unika krav.

Om Oxide
Oxide's innovative AI engine, Polychaos, utilizes the power of computational evolution to solve the most complex optimization and data exploration problems in multiple domains, including finance, law, health and aerospace engineering.

Källa: MyNewsDesk

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor