Crash-course i digital brottslighet med Jan från NOA

Den 8 oktober 2021 hade vi besök av Jan Olsson från NOA som pratade om digital brottslighet och var vi befinner oss 2021. Jan Olsson har arbetat som polis i 30 år varav 14 år som expert inom bedrägerier. Han var med och startade Nationellt Bedrägericentrum och är sedan 3 år tillbaka på Nationellt IT-brotts Centrum (NOA) / Swedish CyberCrime Center (SC3) som verksamhetsutvecklare/ Preventionsansvarig.

Under webinaret gick Jan bland annat igenom..

  • Vilka är cyberkriminalitetens ekonomiska konsekvenser?
  • Hur går brotten till?
  • Vad är det som gör brotten möjliga att genomföra?
  • Skyddar vi oss tillräckligt?
  • Kan vi skydda oss och i så fall hur?
  • Vad krävs för att dämpa utvecklingen inom cyberkriminaliteten?

Ladda ned presentationen som Jan använde under webinaret genom att klicka här.

 

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor