Aktuellt

Inyett Insights

SIS/TK618 - En ny standard för bättre bedömning av leverantörer

SIS/TK 618 Säkra affärer är en teknisk kommitté som arbetar med att ta fram en ny svensk standard med målet att standardisera, och som följd därmed effektivisera, processen att bedöma leverantörs- och företagsinformation. Standarden syftar bland annat till att skapa förutsättningar som underlättar

Läs mer
Verkliga huvudmän, bulvaner och målvakter - företag som brottsverktyg

Den 9 oktober 2020 hade vi besök av Stefan Lundberg från Ekobrottsmyndigheten. Få en inblick i myndighetens brottsförebyggande arbete mot användningen av företag som brottsverktyg.

Läs mer
Penningtvätt och terrorfinansiering

Den 11 september 2020 hade vi besök av Martin Nordh från reg-tech-bolaget Acuminor som pratade om penningtvätt och terrorfinansiering, två stora hot mot företag och organisationer som påverkar miljontals människor och kostar samhället uppskattningsvis 2 triljoner euro per år i brottspengar på

Läs mer
Göteborg stads arbete att förebygga osund konkurrens inom upphandling

Den 26 juni 2020 hade vi besök av Miia Vuolama från Göteborgs stad som delade med sig av stadens arbete att förebygga osund konkurrens inom upphandling.

Leverantörer som systematiskt bryter mot lagar och regler skapar osund konkurrens. Osund konkurrens leder till sämre kvalité i den köpta tjänsten,

Läs mer
Insikter från Ekobrottsmyndigheten om effekterna av COVID-19

Den 29 maj 2020 hade vi besök av Stefan Lundberg från Ekobrottsmyndigheten som delade med sig av Ekobrottsmyndighetens insikter om effekterna av COVID-19.

Effekterna av Covid-19 har stor inverkan på hela vårt samhälle, där viktiga åtgärder för att begränsa pandemins spridning har en baksida kopplad

Läs mer