Nyheter! Mer viktig företagsinformation i Inyett Search

Hej ! Tack för att du använder Inyett. Varje dag arbetar vi för att göra din upplevelse av våra tjänster bättre. Det kan handla om allt ifrån att tillföra mer företagsinformation, till att förbättra eller lägga till en funktion. Alltid med syftet att du och din organisation ska vara trygg och säker när det kommer till vem ni gör affärer med.

Här kommer några viktiga uppdateringar som nu finns att se i söktjänsten Inyett Search!

Nyheter, 2022-11-15

besokshistorik-1

 

Besökshistorik för ett sökt företag
Se vilka användare för kontot som besökt ett företag i Inyett Search. En uppskattad funktion som nu fått sin nya plats. 'Besökshistorik' hjälper många av Inyetts kunder att se om ett företag har blivit kontrollerat av en användare i organisationen vid ett tidigare tillfälle. Nu kan du som användare validera att befintliga processer för att kontrollera en leverantör fungerar. Du hittar ''Besökshistorik' bakom de tre prickarna till höger för ett sökresultat.

 

konkurs-naringsforbud

 

 

Utökad information vid bolagsstatusen konkurs.
Vid en sökning på ett företag i Inyett Search som är i en pågående eller avslutad konkursprocess, kan du nu äntligen se information om datum, målnummer och konkursförvaltare för företaget i de fall informationen finns tillgänglig från Bolagsverket. 

Kontroll mot aktiva näringsförbud.
Nu uppmärksammar vi dig på om en befattningshavare i egenskap av styrelsemedlem, ägare eller firmatecknare har blivit dömd för näringsförbud. Kontrollen visas i rutan 'Företagskontroll' när du sökt på ett företag.

 

fskatt-momsreg

 

 

Datum för f-skatt och momsregistrering, tillbaka igen!
Att se förändringsdatum för f-skatt respektive momsregistrering försvann under en kort period, men är nu tillbaka igen. Stort tack för den feedback som du som kund delade med oss. Inom kort kommer vi kunna visa ännu mer information om f-skatt och momsregistrering, så håll till godo tillsvidare.

En förbättrad PDF export.
I samband med lanseringen av nya Search blev exportfunktionen av ett företag till PDF inte riktigt bra. Nu har vi gjort några första förbättrande åtgärder utifrån feedbacken vi fått. Här kommer vi fortsätta att förbättra funktionen löpande, så kom gärna med mer feedback och önskemål när du pratar med vår support avdelning.

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor