Inyett och P27

P27 Nordic Payment Platform är ett nordiskt initiativ som kommer att möjliggöra att realtidsbetalningar, batchbetalningar och gränsöverskridande betalningar kan ske snabbt och gränslöst i Norden genom en helt ny betalinfrastruktur. Transformationer såsom detta händer inte särskilt ofta. Den betalinfrastruktur som finns idag är föråldrad och behöver göras om.

Fördelar med en den nya betalplattformen

  • Stabilt system med hög driftssäkerhet
  • Förbättring av befintliga betaltjänster
  • Möjliggör nya betalningstyper
  • Nya tjänster kan introduceras snabbare

Inyett har som leverantör av finansiella tjänster arbetat länge med att anpassa sin plattform och produkterbjudanden för P27. Arbetet fortgår med ambitionen att ha en tjänst fullt kompatibelt med den nya betalinfrastrukturen innan dess sista datum. 

 

Hur påverkar detta mig som kund till Inyett?
Många banker upplyser nu sina kunder om att byta filformat på sin betalfil till det nya internationella standardformatet ISO20022. Många kunder till Inyett säkerställer därför att filformatet som används från affärssystemet till banken följer detta format. Byte av filformat är en dialog du som kund har med din leverantör av affärssystem och din bank.

ISO 20022 är den ledande standarden för finansiella meddelanden och kommer att användas i den planerade nya betalinfrastrukturen P27. En av fördelarna med formatet är att det kan användas för alla betalningstyper, i de flesta länder, och kan på så sätt förenkla betalningsprocessen.

Kopplingen att läsa in och analysera betaldata med Inyett påverkas inte av bytet av betalfilsformat, sålänge standardformatet följs. Inyett kommer automatiskt att läsa in filen och analysera den precis som vanligt. Om en unik uppsättning finns i kopplingen till Inyett sedan tidigare, eller att byte av filformat inte följer standardformatering, ser vi gärna att du som kund tar kontakt med oss för att säkerställa att kopplingen till Inyett fortfarande fungerar som den ska.

 

Generellt om P27

Tidplan 
P27 kommer att löpa under flera år och pågå under flera etapper. Den första delen av migreringen avser betalningar i svenska kronor inom Sverige och löper under 2021-2023. Migreringen av de svenska bankernas betalplattform till P27 leds av en transformationskommitée inom Bankföreningen.

Varför det är bra
På sikt kommer den nya betalplattformen innebära att nya tjänster kan introduceras. Flera planeras redan och andra kommer att tas fram av bankerna och andra kreativa aktörer på marknaden.

Bland de tjänster som redan planeras finns en ökad möjlighet att göra realtidsbetalningar (instant) samt en ny tjänst för att presentera och betala fakturor, vilken på sikt kommer att ersätta Bankgirots Autogiro- och E-fakturatjänster. När P27-projektet introduceras i övriga nordiska länder ska betalningstjänsterna fungera smidigt även över landgränserna och oberoende av vilken valuta du vill använda. 

Vad innebär bytet av plattformen för mig som företag?
Bytet till den nya betalplattformen kommer inte innebära några större förändringar för dig som privatkund till att börja med. Du kommer kunna fortsätta att göra dina faktura-/leverantörsbetalningar till både bankgiro och plusgiro som vanligt. Men vissa förbättringar i dessa tjänster kommer att införas, exempelvis kommer du kunna skicka med en längre text i referensfältet och betalningarna kommer fram snabbare.


Senast uppdaterad: 2021.04.27.
Denna post uppdateras löpande.

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor