Hur bra koll har svenska företag egentligen?

Hur bra koll har egentligen svenska företag på risker när det kommer till manuella fel, misstag, bedrägerier och transaktioner som går iväg fel. Hyfsad, tror de flesta. Men sanningen är att väldigt många företag och organisationer behöver rusta sig bättre mot den nya tidens risker och hot.När det kommer till att falla offer för ett bedrägeri, är det brottslingen med tangentbord man ska akta sig allra mest för. Och pratar man om manuella fel, misstag och intern kontroll, är revisionsbyråernas praxis att med hjälp av stickprov kontrollera hur fullgoda bolaget interna processer är, inte längre tillräckligt.

Framtiden handlar helt enkelt om smarta tjänster som kontrollerar alla transaktioner i detalj och när dem sker. Det handlar om att ligga steget före när det kommer till vem man gör affärer med. De flesta betalningar, nästa 99 av 100, är felfria. Men den sistan procenten innebär ofta stora problem och förluster.

Idag har Inyett cirka 1.000 kunder och kontrollerar cirka 50 miljoner transaktioner om året. Det blir en hel del insikter när det kommer till risker. Bland kunderna finns privata bolag i alla former och storlekar, samt offentliga aktörer, bland annat 8 av 10 utav Sveriges kommuner.

Ett svenskt företag i genomsnitt
Ett svenskt företag i genomsnitt har ungefär 42 betalningar om året som avviker från sitt normala betalmönster, alltså från vad man normalt brukar betala. Det behöver inte vara något konstig med det - men kan också innebära att fakturan scannats in felaktigt, eller att summan lagts in felaktigt manuellt.

Nästan 2 fakturor om året betalas till bluffbolag som finns registrerade på Svensk Handels Varningslistan. 23 betalningar till företag med allvarliga skulder hos Kronofogden, och 48 till företag med aktiva betalningsanmärkningar och skatteskulder.

Trots att de flesta ekonomisystem idag har ett visst skydd mot dubbelbetalningar, går så mycket som 11 dubbelbetalningar iväg,med många effekter som följd. En dubbelbetalning innebär inte bara en risk att pengarna går förlorade eller riskerar att hamna i fel händer. Det främjar också icke värdeskapande processer i att behöva följa upp fel.

Hämta Inyetts whitepaper
"Risker vid leverantörsbetalningar" (ny flik)


Allvarliga risker, bortom att skydda bolaget pengar

När det kommer till att säkerställa att rätt kontrollmekanismer finns på plats, handlar det inte bara om att skydda bolagets pengar. Även varumärken står på spel, personal kan pekas ut och kollegors lämplighet ifrågasättas. Dessutom finns stora effektivitetsvinster att hämta, bland annat genom att uppmärksamma handel utanför avtal, eller små fakturor som är dyra att administrera.

Framtiden..
På Inyett ser vi att antalet traditionella bluffakturor minskar, tyvärr till fördel för andra typer av bedrägerier. VD-bedrägerier, där någon utger sig för att vara bolagets VD via mail för att sedan kräva en brådskande utbetalning ökar explosionsartat. Dessutom ställer manuella fel till stora problem i en tid då tempot skruvas upp.

Framtiden handlar om smarta, digitala tjänster som skapar trygghet och kontroll för ekonomiavdelningen. Inyett finns för ett tryggare och säkrare affärsklimat för Sveriges alla företag och organisationer.

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor