Fri bevakning av kunder och leverantörer till alla svenska företag

Varje dag görs miljontals transaktioner inom svenskt näringsliv. Av dessa varav 60 miljoner transaktioner årligen analyseras av Inyett. Något vi upplevt redan under 2022 är att svenska företag inte känner att de kan säkerställa att deras leverantörer är en tillförlitlig, säker och seriös leverantör. Nu erbjuder Inyett alla svenska bolag 90 dagar fri bevakning av era kunder och leverantörer med Inyett Guard. 

Mänskliga misstag, tekniska fel och bedrägerier när det kommer till leverantörer och betalningar förekommer för alla företag, och resulterar alltid i allvarliga effekter som behöver undvikas. Det handlar om att skydda pengar från att gå förlorade, att ta bort icke värdeskapande processer och att minska risken för manuella fel. Men det handlar framförallt om att skapa trygghet och kontroll i att processer och rutiner fungerar, och att avvikelser fångas upp innan det är försent.

guard-notiserNågra av de notiser man får genom Inyett Guard.

– "Alla företag och organisationer måste uppmärksamma fel och risker som hotar verksamheten. Du måste känna din leverantör och din kund, veta att den du gör affärer med är schysst, och säkerställa att betalningar genomförs rätt." säger Magnus Månsson.

Att följa upp förändringar i leverantörs- och kundregister, är för alla vi pratar med ett stort problem. Vi vill att svenska företag ska känna sig trygga med sitt leverantörsregister och de leverantörer man gör affärer med. Därför kommer vi nu erbjuda 90 dagars fri bevakning av ditt kund- och leverantörsregister med Inyett Guard till alla svenska bolag. 

– "År 2022 ska ett företag inte behöva avsätta tid för krånglig administration av listor för att minimera risker! Tillsammans upptäcker vi riskerna i tid och säkerställer att era register alltid är uppdaterade med rätt och relevant information. Då ökar vi förmågan och blir mer effektiva samtidigt som vi undviker risken med manuell handpåläggning och repetitiva uppgifter som istället automatiseras." avslutar Månsson.

Med Inyett Guard bevakar du förändringar hos dina leverantörer när de händer. Öka kvalitén och kontrollen av leverantörsregistret, med tillförlitlig och uppdaterad företagsinformation, som uppmärksammar dig på felaktigheter och risker. Att få kontroll över vilka nya leverantörer och kunder som tillkommit, och vilka som fallit bort, är ett nyckeltal som är viktigt att ha kontroll över. 

Låt oss göra 2022 till året där Svenska företag tar ansvar för att jobba med schyssta leverantörer och utföra säkra betalningar. Vi tar vårt ansvar, tar ni ert?

Allt om Inyett Guard

Klicka för att testa!

Skapa ett gratiskonto för att testa!
Boka tid för frågor