Choose language

Varför är intern kontroll viktigt?

Tankar från Rade Kocovski, nuvarande VD på Inyett och tidigare CFO inom Visma, i vår bloggserie "I huvudet på en CFO"

Att ha kontroll över företagets finansiella processer är av stor betydelse för att säkerställa att transaktioner blir rätt. I ett tidigare inlägg delade jag med mig av en personlig händelse där jag, på grund av felaktig valutainläsning i systemet, skickade iväg en betalning med en mycket högre summa än det faktiska fakturabeloppet. Detta fick mig att reflektera över vikten av intern kontroll inom ett företag.

Många som arbetar eller har arbetat inom finansfunktionen känner säkert igen sig när revisorn, åtminstone en gång om året, frågar om man har kontrollerat och dokumenterat förändringar i leverantörsregistret och kundregistret. Beroende på vilket ERP-system du använder varierar möjligheterna för att genomföra denna typ av dokumentation och kontroll baserat på funktionalitet.

Rade Kocovski - Managing Director at Inyett AB

Varför är intern kontroll viktigt?


Svaret på den frågan kan tyckas vara självklar, men jag har ändå funderat mycket över det.Vill man ha hög intern kontroll för att upptäcka fel eller för att få en bekräftelse på att det inte finns några?

Jag skulle starkt argumentera för det senare alternativet. Det är en fantastisk känsla att få en bekräftelse på att allt är i sin ordning. Under min tid här på Inyett har jag haft samtal med flera av våra kunder och de kan alla intyga den känslan. Genom att få en bekräftelse på att allt är OK får du inte bara en känsla av trygghet, du får också en bra känsla i magen och en massa mer tid till annat.

Hur kan automatisering öka den interna kontrollen?

Det finns smarta verktyg för automation att nyttja för att effektivisera sina processer. Det kan handla om automation för att följa upp på etablerade processer och rutiner och säkerställa att de fungerar, till att delvis eller helt ersätta manuella och icke värdeskapande processer som innebär risker och kostnader för verksamheten.

Att kontrollera betalningar och leverantörer är ett bra exempel på automation som ger viktiga effekter. Här är några av dem;

  • Fånga upp risker förknippade med ekonomisk brottslighet, såsom bluffbolag och bedrägerier.
  • Öka tryggheten för kollegor och anställda, undvik missförstånd och missförtroende.
  • Få en kvittens och bekräftelse på att processer och rutiner fungerar som de ska.
  • Säkerställ att lagar och regler följs, minska risken för kostnader i form av böter, eller juridiska processer.
  • Möjligheten att agera proaktivt på misstag och fel, innan de inträffar.
  • Enhetliga, tydliga processer, som förbättrar effektivitet.

En känsla av trygghet

En stark intern kontroll är avgörande för att ha en känsla av trygghet. Genom att ha kontroll över processer och säkerställa information frigörs tid och ger en bra känsla i magen. Dessutom vet alla vilken information man ska ge när revisorn kommer och frågar om underlag.

Relaterade blogginlägg