Choose language

Vad innebär lag (2022:70) om rapportering av betaltider?

Vad innebär lag (2022:70) om rapportering av betaltider?
3:01

Inyett-finansiell-analys-ekonomiteam

En ny rapportering av av lagen om betalningstider närmar sig. 

Lagen kräver att svenska företag med över 249 anställda årligen ska rapportera betalningstider till Bolagsverket senast den 30 september. Information gäller köp av varor och tjänster från svenska företag med färre än 250 anställda. Bolagsverket är skyldiga att hålla ett register över de rapporterade uppgifterna och göra registret tillgängligt för allmänheten.

Vad innebär den nya lagen om rapportering av betalningstider och vilka omfattas?

Enligt lagen måste företag som är etablerade i Sverige och har över 249 anställda årligen rapportera betalningstider till Bolagsverket senast den 30 september. Dessa uppgifter avser köp av varor och tjänster från företag som har färre än 250 anställda och är också verksamma i Sverige. Bolagsverket ansvarar för att hålla ett register över de inrapporterade uppgifterna, vilket ska vara tillgängligt för allmänheten.

Företagen ska rapportera den avtalade betalningstiden, den faktiska betalningstiden och andelen fakturor som betalats efter den avtalade betalningstiden. Uppgifterna ska redovisas separat för företag med 0-9 anställda, 10-49 anställda och 50-249 anställda. De insamlade uppgifterna kommer att offentliggöras och vara sökbara i registret.

Rapporteringen ska ske via en e-tjänst som Bolagsverket senast den 30 september varje år. Det är viktigt att notera att den första rapporteringsperioden kommer att löpa från och med den 1 juli till och med den 30 juni.

Om ett företag inte fullgör sin rapporteringsskyldighet kan Bolagsverket utfärda ett föreläggande som kan åtföljas av ett vite.

bolagsverket_png

 

 

 

Vilka krav har Bolagsverket på rapporteringen?

Kraven är att rapporteringen om betalningstider ska innehålla tre typer av data:

  • Genomsnittlig avtalad betalningstid
  • Genomsnittlig betalningstid 
  • Andelen fakturor som har betalats efter avtalad betalningstid. 

Informationen ska rapporteras separat för företag med 0-9 anställda, 10-49 anställda och 50-249 anställda. Alla dessa uppgifter ska publiceras och göras tillgängliga för allmänheten i ett sökbart register.

Rapportering ska ske senast den 30 september varje år och omfatta perioden från och med den 1 juli till och med den 30 juni.

Hur kan Inyett hjälpa? 

Vi kan idag erbjuda hjälp med segmentering och information om antal anställda. Är du dessutom kund hos oss kan vi enkelt ta fram en rapport utifrån de leverantörer ni har gjort betalningar till under en specifik period. Idag ser behoven inför denna rapportering lite olika ut, så kontakta oss gärna för en specifik offert utifrån era behov och systemstöd. Beroende på ditt affärssystem, så kan vi även läsa in resultatet direkt in i systemet.

 

Relaterade blogginlägg