Choose language

Så skyddar du företaget mot ekonomisk brottslighet!

I dagens samhälle står vi inför en ökande trend av ekonomisk brottslighet, som påverkar både företag och samhället i stort. Skattebrott, bedrägerier, penningtvätt, och företagsbedrägerier har blivit allt vanligare. Ekonomisk brottslighet är en allvarlig samhällsfråga eftersom den inte bara påverkar företag och myndigheter, utan också vanliga medborgare. Den kan leda till ekonomiska förluster, försämrad tillit till företag och myndigheter.

Statistik från Svenskt Näringslivs företagarpanel avslöjar att hela 53% av företagen i Sverige har påverkats negativt av olika former av ekonomisk brottslighet. Det som är ännu mer oroande är att ekonomiska vinster från dessa brott ofta finansierar andra kriminella aktiviteter, vilket skapar en ond cirkel. Det värsta av allt är att det verkligen finns en koppling mellan ekonomisk brottslighet och det skjutvåldet i Sverige.

Inyett-glad-man-ekonomichef

Vad är ekonomisk brottslighet?

Låt oss ta ett steg tillbaka och titta närmare på vad ekonomisk brottslighet faktiskt innebär. Det är ett omfattande begrepp som innefattar olagliga aktiviteter som rör ekonomi och finans. Det kan inkludera skattebrott, där företag eller enskilda individer undviker att betala skatt genom bedrägliga metoder. Penningtvätt, där man försöker dölja olagliga intäkter genom att få dem att se ut som om de kommer från legitima källor.

Dessutom finns företagsbedrägeri, där företag utför olagliga aktiviteter för att öka sina vinster, exempelvis genom att manipulera sin bokföring eller vilseleda sina investerare. Ekonomisk brottslighet sker också i mer subtila former, till exempel när bluffbolag utnyttjar oseriösa försäljningsmetoder och skickar vilseledande erbjudanden och fakturor. En annan komplex situation är när någon deltar i en upphandling, trots att de tidigare har blivit dömda för brottsliga handlingar. Denna typ av beteende bidrar till att skapa en osund konkurrens och få negativa följder.

Vad är det som driver den ökande ekonomiska brottsligheten i Sverige?

Det är en fråga vi alla nog har ställt oss. Faktum är att det finns flera faktorer som bidrar till detta.Digitaliseringen har skapat nya möjligheter för brottslingar att genomföra bedrägerier på avstånd och tekniken har gjort det möjligt för dem att dölja sina spår på ett mer sofistikerat sätt och därmed komma undan med det. Ekonomisk brottslighet är ofta mer lönsam och mindre riskabel än traditionell kriminalitet. Det är svårare att upptäcka och bevisa, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för brottslingar. Dessutom har gängkriminalitet blivit alltmer kopplad till ekonomisk brottslighet, där man ser att det finns möjlighet att tjäna stora summor pengar. 

En annan faktor är att ekonomisk brottslighet ofta är mer lönsam och mindre riskabel än traditionell kriminalitet. Det kan vara svårare att upptäcka och bevisa ekonomisk brottslighet, vilket gör det till ett attraktivt alternativ för brottslingar. Gängkriminalitet har också kopplats till ökad ekonomisk brottslighet. Många gäng ser möjligheten att tjäna stora summor pengar genom att engagera sig i olika former av ekonomisk brottslighet, inklusive företagsbedrägerier.

Kopplingen mellan ekonomisk brottslighet och skjutvapenvåldet

Nationellt bedrägericentrum har nyligen analyserat kopplingen mellan bedrägeribrott och skjutvapenvåld i Sverige under perioden 2018-2021, vilket visar att ungefär 48% av de individer som misstänks för skjutvapenvåld också är skäligen misstänkta för bedrägerier. Om vi exkluderar häleri och utpressning, så är andelen fortfarande hög, med 27%. Detta innebär att nästan var tredje person som är inblandad i skjutningar också är involverad i ekonomisk brottslighet.

Hur kan du förebygga ekonomisk brottslighet och kriminalitet?

Som individ har du en viktig roll i arbetet att bekämpa den ekonomiska brottsligheten. Och som företagare, är din roll ännu större. Här har vi samlat 4 tips på vad som är viktigt för att kunna bekämpa brottsligheten

 • Säkerställ er intern kontroll

  Om du är en företagsledare, se till att ditt företag har starka interna kontroller på plats för att förebygga ekonomisk brottslighet. Kommer det ett “akut mail från ekonomichefen” om en faktura som ska betalas ska du se det som en stark varningssignal. Kommer mailet från rätt person? Är det en rimlig summa? Den mänskliga faktorn går sällan att komma undan, men våga satsa på automation och hjälpmedel för att undgå den.

 • Rapportera misstänkta brott

  Om du misstänker ekonomisk brottslighet, rapportera det till rätt myndigheter såsom polisen, svensk handel etc. Att vara vaksam är avgörande för att stoppa brottsligheten.

 • Samarbeta med myndigheter och andra företag

  Genom att samarbeta och utbyta information kan företag och myndigheter bättre bekämpa ekonomisk brottslighet och dela viktig kunskap.

 • Våga satsa på automation

  Nyttja tjänster som hjälper ditt företag att upptäcka och förebygga bedrägerier. Genom att använda deras tjänster kan du göra din organisation mer motståndskraftig mot ekonomisk brottslighet. 

Vårt gemensamma ansvar

Sammanfattningsvis är ekonomisk brottslighet en allvarlig utmaning som påverkar hela samhället. Den ökande trenden är oroande, särskilt med kopplingen till skjutvåld. Genom medvetenhet, samarbete och starka interna kontroller kan vi alla bidra till att skapa en tryggare och mer rättvisare ekonomi. Det är vårt gemensamma ansvar att agera och bekämpa den här utvecklingen.

Ta del av mer inspiration