Choose language

5 sätt för CFO:n att få tillbaka 55% av sin arbetstid

Enligt en undersökning från konsultföretaget McKinsey är det tydligt att en CFO:s arbetsvecka inte längre enbart ägnas åt traditionella CFO-uppgifter. Endast 45% av tiden går till dessa uppgifter och resten av tiden fylls med strategiutveckling, digitala projekt, möten med investerare och säkerhet - vilket skapar en ökad arbetsbelastning. Så hur kan man hantera denna situation? 

Inyett-Glada kollegor

Ta tillbaka din arbetstid som CFO

AI och digital transformation påverkar alla organisationer idag, stora som små. CFO:n är involverad på många sätt, från att skapa övergripande strategier till att välja och stödja projekt. I många fall händer det att finansiella processer förbises när det kommer till digitalisering. Faktum är att just digitala projekt kan hjälpa CFO:n att få tillbaka tid som de annars lägger på andra delar av organisationen. 

Här är några praktiska tips

1.Välkomna robotar i det dagliga arbetet

Istället för att slösa tid på att manuellt hantera enkla uppgifter, använd automatisering för att frigöra din tid för strategiskt tänkande. Trots att det kan verka enkelt kan en robot som utför uppgifter som att mata in data i ett system eller överföra information från ett system till ett annat arbeta dygnet runt och är alltid tillgänglig. Fördelen med en robot är att den lätt kan byta arbetsuppgift, och ställas om, till skillnad från mer avancerade integrationer och API:er, som skapar väldigt strömlinjeformade arbetssätt, men som är krångliga och tidskrävande att implementera.

2. Skaffa digitala assistenter

Överväg att använda digitala assistenter för att minska arbetsbelastningen. En intelligent och konverserande agent, som till exempel IPsofts Amelia, kan lätta på belastningen för organisationen och även stärka relationerna med andra i företaget. Dessa intelligenta assistenter är inte bara bra på att svara på frågor - de kan även lösa problem och leverera resultat. Tänk dig att beslutsfattare kan få omedelbar tillgång till information genom att "prata" med sitt ekonomiska system via en digital assistent, utan att behöva navigera i komplicerade instrumentpaneler eller gräva i databaser. Det gör att de kan spara både tid och energi.

3. Satsa på effektiv analys

Genom att satsa på bättre analysverktyg kan du förbättra din förmåga att blicka framåt och därigenom bli mer effektiv i att vidta proaktiva åtgärder. Analys är användbart för att hantera risker, fastställa priser, upptäcka underpresterande produkter (eller säljare) och även för att minska risken för bedrägerier och andra brott. Enligt McKinsey lägger en CFO redan mycket tid på cybersäkerhet. Ta kontroll över relationer med leverantörer och kunder i ett tidigt skede med hjälp av automatiserad övervakning. Övervaka transaktioner för att identifiera möjligheter till kapital- och effektivitetsförbättringar. Idag finns tekniken som gör det möjligt att utföra detaljerade analyser på varje enskild transaktion. 

4. Automatisera processer

Automatisering har en mycket större potential än många kanske förstår. Ta till exempel hanteringen av betalningar med fel belopp, felaktiga fakturanummer eller andra avvikelser - en process som kan vara tidskrävande. Genom att använda intelligenta system kan man effektivisera denna process genom att föreslå fakturor i realtid som matchar det betalda beloppet, automatiskt rensa bort oönskade betalningar och inleda en dialog med kunden. Enklare och smarta tjänster finns också tillgängliga för att automatisera hanteringen av inkommande fakturor, vilket minskar risken för felaktiga betalningar till bedragare eller organisationer utan F-skattsedel.

Utläggsredovisningar och reseräkningar är andra områden där automatisering kan effektivisera processen och öka säkerheten – dessutom uppskattas det även av personalen. Man kan spara mycket mer än bara tid på de här typen av system – en av Inyetts kunder kunde stoppa över 300 felaktiga utbetalningar direkt när de automatiserat processen. I nästa steg kan man också lättare få insyn i hur man förhåller sig till handel inom avtal.

Låt dina leverantörer också automatisera sina processer. Genom att som köpare identifiera små fakturor och ställa krav på sina leverantörer på att samfakturera mindre belopp på få, större fakturor, kan enormt mycket tid sparas.

5. Investera i AI-kompetens

För en CFO är viktigt att inse potentialen med användningen av artificiell intelligens (AI). I en tid av digital transformation är det avgörande för ekonomiavdelningar att få möjlighet att satsa på AI, i synnerhet machine learning. Genom att implementera AI kan ekonomiavdelningar effektivisera sina processer, ta datadrivna beslut, förbättra riskhantering och erbjuda support både internt och externt. Det är viktigt att komma ihåg att AI inte bara är en trend, det är en nödvändighet för att bibehålla konkurrenskraften. Genom att investera i AI för din ekonomiavdelning kan du positionera ditt företag för framgång i en digitalt driven värld och dra nytta av nya möjligheter som teknologin erbjuder. Så varför vänta?

Avslutningsvis genomgår CFO-rollen förändringar och genom att implementera dessa strategier kan du som CFO hantera den ökande komplexiteten och fokusera på dina viktigaste arbetsuppgifter i den digitala och AI-drivna ekonomin. Var inte rädd för att omfamna förändringen och utveckla din kompetens inom dessa områden för att säkerställa din framgång i framtiden.

Vilka är de vanligaste felen vid leverantörsbetalningar?

I vår guide kommer du att få ta del av de vanligaste felen vid leverantörsbetalningar och vilka fördelar som finns med automatiserade leverantörs- och betalningsprocesser.

Ladda ner guiden här

Relaterade blogginlägg